hi98198
bút
nam moi 2020

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD COA SẢN PHẨM

Bước 1: truy cập trang web hanna:  http://hannainst.com/

Bước 2: vào mục Support và Certificate Search

Bước 3: nhập mã hàng vào Part# ;  nhập số lot vào Lot#. Ví dụ: HI7007L; Lot: 0646

Bước 4: click vào Download để tải file COA về máy

  Kinh Doanh
 • Khu Vực Phía Nam
 • Phan Anh
  Kim Lâm
  Trọng Lợi
  Hà Nguyên
  Thu Thảo
  Minh Hiển
  Khu Vực Phía Bắc
  Bích Liên
  Minh Hiếu
  Thu Hằng
  Kế Toán
 • Hóa Đơn
  Công Nợ
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • Thiên Ân
  Đức Tuấn
  Hoàng Sơn
  Hỗ Trợ Sử Dụng
 • Nhất Nguyên
  Giao & Nhận Hàng Hóa
 • Ngọc Hân