Máy Đo pH/ISE/EC/DO/Độ Đục Chống Thấm Nước Có GPS HI9829


(Liên Hệ)

Availability:

Hướng Dẫn Sử Dụng nhấn tải về HI9829

Catalog nhấn tải về HI9829

HI9829 là một máy đo đa thông số cầm tay ghi dữ liệu không thấm nước có thể đo lên đến 14 thông số chất lượng nước khác nhau. Đầu dò đa cảm biến dựa trên vi xử lý để đo các thông số quan trọng bao gồm pH, ORP, độ dẫn điện, oxy hòa tan, độ đục, amoni, clorua, nitrat, và nhiệt độ. Đầu dò truyền các giá trị kỹ thuật số với chế độ ghi dữ liệu khi bị ngắt kết nối từ máy. Tùy chọn GPS giúp theo dõi vị trí của các phép đo. Toàn bộ hệ thống rất đơn giản để cài đặt và dễ sử dụng. HI9829 cung cấp tất cả các phụ kiện cần thiết, đựng trong một vali đựng máy bền và chắc chắn.

Tùy chọn tính năng GPS

Tùy chọn chức năng đo độ đục

Chiều dài cáp điện cực đến 20m

Chi tiết

VIDEO

Các lựa chọn cụ thể:

A. BẢN (Không ghi dữ liệu)

1. Cơ bản (không GPS , không đo độ đục):

- Cáp 4m: HI9829-00042

Cáp 10m: HI9829-00102

Cáp 20m: HI9829-00202

2. GPS (không đo độ đục):

Cáp 4m: HI9829-10042

Cáp 10m: HI9829-10102

Cáp 20m: HI9829-10202

3. Cơ bản và Độ Đục (không GPS)

Cáp 4m: HI9829-01042

Cáp 10m: HI9829-01102

Cáp 20m: HI9829-01202

4. GPS và Độ Đục

Cáp 4m: HI9829-11042

Cáp 10m: HI9829-11102

Cáp 20m: HI9829-11202

B. GHI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

1. Cơ bản (không GPS , không đo độ đục):

Cáp 4m: HI9829-02042

Cáp 10m: HI9829-02102

Cáp 20m: HI9829-02202

2. GPS (không đo độ đục):

Cáp 4m: HI9829-12042

Cáp 10m: HI9829-12102

Cáp 20m: HI9829-12202

3. Cơ bản và Độ Đục (không GPS)

Cáp 4m: HI9829-03042

Cáp 10m: HI9829-03102

Cáp 20m: HI9829-03202

4. GPS và Độ Đục

Cáp 4m: HI9829-13042

Cáp 10m: HI9829-13102

Cáp 20m: HI9829-13202

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

pH

Thang đo

0.00 to 14.00 pH

Độ phân giải

0.01 pH

Độ chính xác

±0.02 pH

Hiệu chuẩn

Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc 1 điểm tùy chỉnh

mV

Thang đo

±600.0 mV

Độ phân giải

0.1 mV

Độ chính xác

±0.5 mV

ORP

Thang đo

±2000 mV

Độ phân giải

0.1 mV

Độ chính xác

±1.0 mV

Hiệu chuẩn

Tự động tại 1 điểm tùy chọn (mV tương đối)

Độ Dẫn (EC)

Thang đo

0 to 200 mS/cm (EC tuyệt đối lên đến 400 mS/cm)

Độ phân giải

Bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm,

Tự động: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm,

Tự động (mS/cm): 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm

Độ chính xác

±1% giá trị hoặc ±1 µS/cm cho giá trị lớn hơn

Hiệu chuẩn

Tự động 1 điểm (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc tùy chỉnh

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

Thang đo

0 to 400000 ppm (mg/L); (giá trị lớn nhất phụ thuộc hệ số TDS)

Độ phân giải

Bằng tay: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L),

Tự động:1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L),

Tự động ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) from 0.000 to 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L)

Độ chính xác

±1% giá trị hoặc ±1 ppm (mg/L), cho giá trị lớn hơn

Hiệu chuẩn

Theo hiệu chuẩn độ dẫn

Trở kháng

Thang đo

0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm

Độ phân giải

Tùy thuộc giá trị độ dẫn

Hiệu chuẩn

Theo hiệu chuẩn độ dẫn

Độ mặn

Thang đo

0.00 to 70.00 PSU

Độ phân giải

0.01 PSU

Độ chính xác

±2% giá trị hoặc ±0.01 PSU cho giá trị lớn hơn

Hiệu chuẩn

Theo hiệu chuẩn độ dẫn

σ nước biển

Thang đo

0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅

Độ phân giải

0.1 σt, σ₀, σ₁₅

Độ chính xác

±1 σt, σ₀, σ₁₅

Hiệu chuẩn

Theo hiệu chuẩn độ dẫn

Ammonium-Nitrogen

Thang đo

0.02 to 200.0 ppm Am (as NH4 +-N)

Độ phân giải

0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm

Độ chính xác

±5 % giá trị hoặc 2 ppm

Hiệu chuẩn

1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm

Chloride

Thang đo

0.6 to 200.0 ppm Cl (as Cl- )

Độ phân giải

0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm

Độ chính xác

±5 % giá trị hoặc 2 ppm

Hiệu chuẩn

1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm

Nitrate-Nitrogen

 

Thang đo

0.62 to 200.0 ppm Ni (as NO3 - -N)

Độ phân giải

0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200 ppm

Độ chính xác

±5 % giá trị hoặc 2 ppm

Hiệu chuẩn

1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm

Độ đục

Thang đo

0.0 to 99.9 FNU; 100 to 1000 FNU

Độ phân giải

0.1FNU từ 0.0 to 99.9 FNU

1 FNU từ 100 to 1000 FNU

Độ chính xác

±0.3 FNU or ±2 % giá trị cho giá trị lớn hơn

Hiệu chuẩn

Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm tại 0, 20 và 200 FNU hoặc tùy chọn

Oxy hòa tan (DO)

Thang đo

0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L)

Độ phân giải

0.1%; 0.01 ppm (mg/L)

Độ chính xác

0.0 to 300.0% độ bão hòa: ±1.5% giá trị hoặc ±1.0% độ bão hòa cho giá trị lớn hơn,

0.00 to 30.00 mg/L: ±1.5% giá trị hoặc ±0.10 mg/L cho giá trị lớn hơn,

30.00 đến 50.00 mg/L: ±3% giá trị,

300.0 to 500.0% độ bão hòa: ±3% giá trị

Hiệu chuẩn

Tự động 1 hoặc 2 điểm tại 0 và 100% hoặc 1 điểm tùy chọn

Áp suất khí quyển

Thang đo

450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa

Độ phân giải

0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa

Độ chính xác

±3 mm Hg trong ±15°C từ nhiệt độ khi hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn

Tự động tại 1 điểm tùy chọn

Nhiệt độ

Thang đo

-5.00 to 55.00 °C, 23.00 to 131.00 °F, 268.15 to 328.15 K

Độ phân giải

0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F

Độ chính xác

±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K

Hiệu chuẩn

Tự động tại 1 điểm tùy chọn

Bù nhiệt độ

Tự động từ -5 to 55 °C (23 to 131 °F)

Thông số khác

Bộ nhớ

44,000 bản (ghi liên tục hoặc theo yêu cầu với tất cả thông số)

Ghi theo thời gian

1 giây đến 3 tiếng

Kết nối PC

USB (với phần mềm HI 929829)

Pin

(4) pin sạc 1.2V NiMH, kích thước C

Chống thấm nước

IP67

Môi trường

0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%

Kích thước

221 x 115 x 55 mm

Khối lượng

750 g

GPS

12 channel receiver 10 m accuracy

Bảo hành

12 tháng cho thân máy ;  06 tháng cho điện cực và cảm biến

Cung cấp gồm

Không đo độ đục:

 • Máy đo (tùy chọn)
 • Đầu dò đa thông số (tùy chọn)
 • Bộ bảo dưỡng điện cực HI7698292
 • Phần mềm kết nối máy tính HI929829
 • Cáp USB HI7698291
 • Thẻ iButton ® (5 cái) HI920005
 • Cảm biến pH/ORP HI7609829-1
 • Cảm biến DO HI7609829-2
 • Cảm biến độ dẫn HI7609829-3
 • Cáp nguồn HI710045
 • Cáp sạc HI710046
 • Dung dịch chuẩn nhanh HI9828-25 (500mL)
 • Cốc chuẩn nhỏ HI7698290
 • Ống bảo vệ đầu dò ngắn HI7698295
 • 4 pin sạc
 • Adapter nguồn
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Vali đựng máy

Có đo độ đục:

 • Máy đo (tùy chọn)
 • Đầu dò đa thông số (tùy chọn)
 • Bộ bảo dưỡng điện cực HI7698292
 • Phần mềm kết nối máy tính HI929829
 • Cáp USB HI7698291
 • Thẻ iButton ® (5 cái) HI920005
 • Cảm biến pH/ORP HI7609829-1
 • Cảm biến DO HI7609829-2
 • Cảm biến EC/độ đục HI7609829-4
 • Cáp nguồn HI710045
 • Cáp sạc HI710046
 • Dung dịch chuẩn nhanh HI9828-25 (500mL)
 • Dung dịch chuẩn độ đục 0 FNU HI9829-16
 • Dung dịch chuẩn độ đục 20 FNU HI9829-17
 • Dung dịch chuẩn độ đục 200 FNU HI9829-18
 • Cốc chuẩn lớn HI7698293
 • Ống bảo vệ đầu dò dài HI7698296
 • 4 pin sạc
 • Adapter nguồn
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Vali đựng máy

 

Sản Phẩm Mua Kèm

Sản Phẩm Tương Tự