Groline
iris
HI981030
hi98103x
hi93x
hi98198

Catalog

Code
Product Category
Revision | Date
Bơm định lượng
.Điện cực nhiệt độ HI766X
.Điện cực ORP
.Điện cực pH online
pH mini controller
ORP mini controller
pH mini controller
EC mini controller
TDS mini controller
TDS mini controller
EC mini controller
TDS mini controller
EC mini controller
TDS mini controller
Máy đo edge pH
Máy đo EC/TDS
Edge đo oxy hòa tan
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH/ORP để bàn
  Hồ Chí Minh
 • Mr. Phan Anh
  Ms. Hà Nguyên
  Mr. Sỹ Nguyên
  Mr. Lâm
  Mr. Trọng Lợi
  Ms. Thảo
  Hà Nội
 • Ms. Liên
  Mr. Minh Hiếu
  Mr. Đức Trung
  Kế Toán
 • Ms. Hiếu
  Ms. Nguyễn Liên
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • Mr.Thiên Ân
  Mr.Thanh Tú
  Hỗ Trợ Sử Dụng
 • Mr. Sỹ Nguyên
  Giao & Nhận Hàng Hóa
 • Ms. Hân